Kinder-fysiotherapie Voorburg

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van het bewegend functioneren van kinderen en jongeren tussen de nul en achttien jaar.

 

Nadat een kind bij ons is aangemeld, vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Dan volgt er een onderzoek om een zo volledig mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen.

Wanneer schakel je een
kinderfysiotherapeut in?

In veel gevallen zijn het de ouders/verzorgers

die zich ongerust maken over de motorische

ontwikkelingen van hun kind. Maar ook de

schoolarts, huisarts, een specialist of het consultatie

bureau kunnen het advies geven een

kinderfysiotherapeut in te schakelen. Enkele

voorbeelden zijn:

Wat kan ik verwachten?

Intake

Nadat een kind bij ons is aangemeld, vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag

Onderzoek
motorische niveau

D.m.v. observatielijsten en gestandaardiseerde tests doen wij onderzoek naar de motorische mogelijkheden.

Evaluatieverslag & Aanbevelingen

We bespreken de bevindingen van het onderzoek met de ouders/verzorgers. Vervolgens wordt het plan van aanpak besproken.

Uitvoering
Behandelplan

Ons uitgangspunt bij de behandeling is de hulpvraag van de ouders/verzorgers en het kind.

Krijgt uw kind de ondersteuning
die hij of zij nodig heeft?

Wij hebben goede contacten met het consultatiebureau-, jeugd- en
huisartsen, jeugdpsychiaters en medisch specialisten. Wij werken nauw samen met een aantal scholen in Voorburg, Leidschendam, Nootdorp en Den Haag.

In onze praktijk is ook logopedist Petri Snoeck werkzaam. Door deze samenwerking kunnen we snel en effectief overleggen en gezamenlijke behandelingen aanbieden.

" Bedankt voor de enthousiaste houding, het prettige contact met mij en mijn zoon en de duidelijke adviezen en toelichting."