Behandeling

Nadat een kind bij ons is aangemeld, vindt er een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag. Dan volgt een onderzoek om een zo volledig mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen. Hiervoor maken we gebruik van observatielijsten en gestandaardiseerde tests.

BEHANDELPLAN

We bespreken de bevindingen van het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer. Vervolgens stellen we een behandelplan op. Als het nodig is en de behandeling ten goede komt, vindt deze thuis plaats. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de behandeling brengen we schriftelijk verslag uit aan de verwijzer.

Ons uitgangspunt bij de behandeling is de hulpvraag van de ouders/verzorgers en het kind. Wij kijken zowel naar de mogelijkheden als de onmogelijkheden van het kind. We gaan aan de slag vanuit een positieve benadering en motivatie. We maken gebruik van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

HULP VAN SPECIALISTEN

Problemen in de motorische ontwikkeling bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Vaak zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van het leren, de spraak en de taal en de sociaal/emotionele ontwikkeling. Zo nodig nemen wij, met uw toestemming, contact op met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, specialist, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen.