Marijke Gorsira- Gerritzen

Sinds 1980 ben ik werkzaam als fysiotherapeut, in eerste instantie in een algemene particuliere praktijk. De behandeling van kinderen had altijd mijn bijzondere interesse. Sinds 2003 ben ik geregistreerd kinderfysiotherapeut.

Over Marijke

Ik behandel vooral kinderen in de schoolleeftijd. Tijdens mijn werk in de praktijk en op verschillende scholen, waaronder ook  scholen voor speciaal basisonderwijs en de Mytylschool  (school voor langdurig zieke en  gehandicapte kinderen), heb ik veel ervaring opgedaan met deze doelgroep. Sinds 2007 werk ik tevens bij ‘de Banjaard’, een multifunctioneel centrum waar kinderen met een licht verstandelijke handicap, bij wie er (vermoedelijk) sprake is van psychiatrische problemen, onderzocht en behandeld worden. Bij deze kinderen is vaak sprake van ADHD, een stoornis in het autistisch spectrum, hechtings- en gedragsproblemen. Naast motorische zie ik bij deze kinderen veel sensorische integratieproblemen. 

 

Door bijscholing en cursussen doe ik steeds nieuwe kennis op om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

Het is voor mij een uitdaging om de motorische problemen van kinderen te verminderen of hun te leren hier mee om te gaan. Ik probeer zo veel mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van het kind, uit te gaan van wat het kind wel kan en een positief zelfbeeld van het kind te stimuleren.

Sam bal plank